Logistics

Een paar maanden terug heb ik mijn blog verhuisd van antaladriaanse.com naar deze website. Je vindt hem hier.

Qua liedjes en studiowerk ligt de boel nog plat. Hoewel ik na een pauze van een klein jaar wel weer aan het schrijven ben, kost het moeite de juiste toon, woorden en focus te vinden. Komt wel weer. Of niet.

Ondertussen werken Edwin en ik op het gemak aan een nieuwe EP van De Testpiloten. Mooie liedjes van Edwin, klein en intiem. Goed om weer samen te werken. Ik heb nog geen releasedatum, maar we hopen tegen het voorjaar klaar te zijn.

A couple of months ago I moved my blog from antaladriaanse.com to this website. You can find it here (note: written in Dutch.)

As far as songs and studio work is concerned, not much is happening. Although I am back to writing after a break of about a year, it’s not easy to find the right tone, words and focus. Will return. Or not.

Meanwhile Edwin and I are working on a new EP by De Testpiloten. Nice songs by Edwin, small and intimate. Working together again feels good. I don’t have a release date just yet, but we hope to have it finished by this Spring.

Antal Adriaanse

One (EP)

One - Antal Adriaanse

One

Gemasterd, verwerkt en geleverd aan de stores. Songs op “One” zijn “All I Want”, “Just A Day”, “Gone” en “Lost For Love”. Nieuwe mixen. Artwork en info bij de tracks volgt binnenkort. Binnen enkele dagen/weken verkrijgbaar bij de meeste stores. Ik houd je op de hoogte.

Meer over “One” lees je hier.

Update 18/09/2016
Verkrijgbaar bij:
iTunes
Apple Music
Spotify
Google Play
Amazon

DistroKid

DistroKid is een service waarmee je je muziek in de meeste online stores en streaming services krijgt. Je betaalt een jaarlijkse fee. DistroKid ontvangt royalties en betalingen, en betaalt deze vervolgens 100% door aan de artiesten. Ik heb alleen maar positieve ervaringen met DistroKid. Aanrader.

Als je met DistroKid in zee wil gaan, kun je deze referral link [https://distrokid.com/vip/seven/554349] gebruiken. Jij krijgt 7% korting en ik krijg $5 voor elke signup.

Bron: distrokid.com/referrals/

One

Mastered, processed and delivered to stores. Songs on “One” are “All I Want”, “Just A Day”, “Gone” and “Lost For Love”. New mixes. Artwork and liner notes to follow soon. Available from most stores in a couple of days/weeks. I’ll keep you posted.

Read more about “One” here.

Update 18/09/2016
Available from:
iTunes
Apple Music
Spotify
Google Play
Amazon

DistroKid

DistroKid is a service that musicians use to put music into online stores & streaming services. You pay an annual fee. DistroKid collects royalties & payments, and sends 100% of these earnings to artists. My experiences with DistroKid are excellent.

If you want to signup with DistroKid, please use this referral link [https://distrokid.com/vip/seven/554349]. You’ll get a 7% discount, and I will make $5 for every signup.

Source: distrokid.com/referrals/

Antal Adriaanse

All I Want Gone Just A Day Lost For Love

 

Coming Soon

Binnenkort in dit theater: “One”.

Op de EP (de eerste in een serie) zullen vier liedjes staan die ik in 2015 en 2016 heb opgenomen: “All I Want” , “Just A Day”, “Lost For Love” en “Gone”. En ’t is ikke, helemaal ikke. Dit is de cover.

Coming soon: “One”.

The EP (first in a series) will consist of four songs recorded in 2015 and 2016: “All I Want” , “Just A Day”, “Lost For Love” and “Gone”. And it’s me, all me. This is the front cover.

Antal Adriaanse

Coming soon: The EP "One"
EP “One”

All I Want

All I Want - Antal Adriaanse

Eerste echt nieuwe afgemaakte lied in meer dan zes maanden. Ik had de afgelopen maanden weinig zin om diep van binnen te graven, wat ik nodig heb om een half-acceptabele tekst te kunnen schrijven. Hoe dan ook, ik ben er weer.

Het idee voor dit liedje ontstond al fingerpickend op de bank.De basis kostte niet veel tijd. Het schrijven van de tekst wel.

Ik had een ruwe schets van waarover het liedje zou moeten gaan. De eerste versie was in het Nederlands. Maar dat kreeg ik niet goed werkend. Dus dan in het Engels.

De woorden voor het refrein waren snel gevonden (toegegeven, dat zijn twee regels, en ook nog ‘ns niet de meest originele woorden die ooit in een liedje zijn gebruikt). De rest echter, 16 regels, bleek pittig. Ik heb een notitieboek met snel opgeschreven zinnetjes, uitdrukkingen, kleine gedichtjes, etc.; meestal vrij slechte ideeën. Maar ik vond een paar notities die ik een tijd terug na een lang gesprek had opgeschreven, en die kon ik verwerken in de eerste twee coupletten.

Zoekend naar inspiratie in het werk van een vriendin (ik ben een groot fan van haar schrijfstijl; inspirerend, gepassioneerd, eerlijk), realiseerde ik me dat waar zij over schreef min of meer was waar het liedje om ging. Dus nam ik een paar van haar woorden en verweefde deze met de mijne. Die “gevonden voorwerpen”, de extra lagen, en de kleine wijziging in richting betekenden ook een lichtere aanpak van het muzikale arrangement.

Dus, hier is ie, een nieuw liedje.

(Dit is de gereleasde versie. De eerdere demo versie staat niet meer online.)

First real new finished song in over six months. These past months I didn’t feel like searching within, which is what I need to do to write a semi-decent set of lyrics. Anyway, I am back.

While fingerpicking on the couch I got the idea for the song. The basic form didn’t take long. Writing the lyrics did.

I had a rough outline of what the song was going to be about. My initial draft was in Dutch. But I could not get that to work. So I tried English.

I quickly found the words for the chorus (granted, that’s two lines, and not the most original words ever used in a song.) The rest though, 16 lines, turned out to be tricky. I have a notebook with jotted down lines, phrases, little poems, etc; mostly bad ideas. But I found some notes I had written down after a long conversation a while ago, and turned those into the first two verses.

Looking for inspiration in a friend’s writings (I love her writing; inspirational, passionate, true), I realized that what she touched upon was pretty much what the song was about. So I took some of her words and blended those with mine. These “stolen goods”, the extra layers, and the slight change in direction also meant a lighter approach for the musical arrangement.

So, here you go, a new song.

(This is the released version. The earlier demo version is no longer online.)

What are you hearing?
Midi snare, percussion (egg, tambourine, couch), acoustic bass, acoustic guitars, synths, harmonica, vocals – Antal Adriaanse
Written, recorded, mixed, mastered April 09-23 2016 @ Studio Tal

“All I Want” verder lezen

Eeuwig Gaat Voorbij

Eeuwig Gaat Voorbij

Na een tijdje geen zin/inspiratie/energie en de aankoop van een nieuwe pc (en dus volledig opnieuw inrichten van mijn DAW-studio) ben ik wat oude demo’s gaan beluisteren. Er ligt van alles te wachten – demo’s, half afgemaakte tracks, liedjes waar ik niet verder mee kwam, teksten die nog ge- of herschreven moeten worden, gevoeligheden, etc. Zo ook “Eeuwig Gaat Voorbij”.

De eerste versie van “Eeuwig Gaat Voorbij” dateert van midden 2011. Het lied was gebaseerd op een midtempo groove, met een matige melodie in de coupletten, een flut refrein en weinig meer. Ook de tekst was niet helemaal af, maar goed genoeg om te bewaren. En op waarheid gebaseerd.

In het najaar van 2014 viel de tekst met een paar aanpassingen ineens op zijn plek, vond ik een oplossing voor het flut refrein en schreef nieuwe coupletten en een brug. De nieuwe demo ging terug op de plank. Om daar enkele weken geleden weer eens af te komen. Nu met resultaat.

Een paar avonden prullen, wat experimenteren, een zelfopgelegde deadline, en voila: liedje af. Ik weet zelf niet wat ik ervan moet vinden. Dus laat maar weten…

After a period of no desire/inspiration/energy and the purchase of a new pc (and so a full rebuild of my DAW-studio) I started listening to some old demos. There’s a pile of stuff – demos, half finished recordings, songs where I got stuck, lyrics the need to be (re)written, sensitive songs, etc. Like “Eeuwig Gaat Voorbij”.

The first version of “Eeuwig Gaat Voorbij” dates from mid 2011. The song was based on a midtempo groove, with a mediocre melody in the verses, a crap chorus and not much more. The lyrics weren’t finished either, although good enough to save for later. And based on true events.

In the fall of 2014 the words (with a couple of tweaks) suddenly fell into place, I fixed the crap chorus and wrote new verses and a bridge. That new demo went back on the pile. To be lifted off a couple of weeks ago. This time with result.

A couple of nights of fooling around, some experiments, a self imposed deadline, and voila: song finished. I’m not sure what to think of it. So, let me know…


“Eeuwig Gaat Voorbij” verder lezen