keurkozijn (ervaringen en recente gebeurtenissen)

laatste aanvulling 05/12/2016

klik hier om meteen naar het originele artikel over mijn ervaringen met keurkozijn te gaan. direct hieronder vindt u een aantal updates n.a.v. de recente faillissementen van keurkozijn en een groot aantal gelieerde bedrijven.


update 22/02/2014:
mij bereiken berichten dat een aantal bedrijven die op hetzelfde adres als keurkozijn gevestigd zijn, sinds deze week in staat van faillissement verkeert. het gaat in ieder geval om keur solar (keursolar), een handelsnaam van zokeuk bv, project isolatie, een handelsnaam van zoknev bv, vegnevle bv (voorheen ventura gevelelementen bv), zokorktiw bv (voorheen kroon kozijn de wit bv), zokork bv (voorheen kroon kozijn nederland bv) de holding catsheuvel beheer bv en geveltechniek bv. in alle genoemde faillissementen is mr.jongerius van bax advocaten benoemd als curator.

het bedrijf egat nom bv (voorheen ventura montage bv en dochter van ventura business bv, zijnde een dochter van kc ventura bv, welke bv bestuurd werd door catsheuvel management bv) werd in juli 2013 failliet verklaard (faillissementsverslag niet meer online).

of er gevolgen zijn en wat deze gevolgen zijn voor de andere (kozijn) bedrijven van vn kozijntechniek cs weet ik niet. wel dat er inmiddels berichten zijn dat ook keurkozijn niet meer levert. dat de recente faillissementen op verschillende maar kort op elkaar volgende dagen zijn uitgesproken is ook zorgelijk. het heeft veel weg van een in elkaar stortend kaartenhuis.

opmerking: het wijzigen van de bedrijfsnamen riekt naar een poging om de faillissementen zo stilletjes mogelijk aan de buitenwereld voorbij te laten gaan.

update 24/03/2014:
inmiddels is er een eerste faillissementsverslag van de holding catsheuvel beheer (dank anonymus) en van de werkmaatschappijen (links naar de dossiers zijn toegevoegd). de volgende bedrijven zijn failliet:

Catsheuvel Beheer B.V.
KC Ventura B.V.
Subnev B.V. voorheen h.o.d.n. Ventura Business
De Gevel Unie B.V.
Vegnevob B.V. voorheen h.o.d.n. Ventura Gevelbouw B.V.
Zokork B.V. voorheen h.o.d.n. Kroon Kozijn Nederland B.V.
Vegnevle B.V. voorheen h.o.d.n. Ventura Gevelelementen
Zoknev B.V. voorheen h.o.d.n. VN Kozijn Techniek B.V.
Zokeuk B.V. voorheen h.o.d.n. KeurKozijn;
Zokorktiw B.V. voorheen h.o.d.n. Kroon Kozijn de Wit B.V.

update 22/04/2014:
voor zover ik kan nagaan (ik heb geen belang dus steek hier geen tijd in) is er sprake van een beperkte doorstart van keurkozijn en kroon kozijn. of deze doorstart inhoudt dat de nieuwe bedrijven verplichtingen, garanties en afspraken van de failliete bedrijven overnemen is mij niet bekend. de eerste berichten (www.klacht.nl/keurkozijn/klacht/sluitwerk-stuk/-dode link 1, www.klacht.nl/keurkozijn/klacht/2de-poging-failliet-terwijl-ze-toch-doorgaan-met-de-naam-keurkoziijn-nieuwegein/ -dode link 2) zijn echter weinig hoopvol.

voor meer informatie aangaande de faillissementen verwijs ik naar de site van de curator: bax advocaten.

update 24/04/2014:
ik zag dat het twitter-account van keurkozijn weer actief is. de website is ook gewoon in de lucht. jammer (en bedenkelijk) dat men op de website van keurkozijn (of elders) niets meldt over het faillissement, over de gevolgen voor klanten en over de doorstart (als daar echt sprake van is*). of heb ik iets gemist?

* het kan natuurlijk ook alleen de overname van naam, goodwill en adressenbestanden zijn.

update 23/11/2015:
kennelijk heeft de nieuwe eigenaar (de hanssen group*) bij de doorstart wel de lusten maar niet de lasten overgenomen. men komt garantie en onderhoudscontract niet na. (bron: consumentencontact) garantie zou vervallen zijn. ondanks certificaat (inmiddels niet meer op de site). maar dat leek sowieso altijd al op een gevalletje “slager die zijn eigen vlees keurt”. (bron: https://forum.www.radartv.nl/viewtopic.php?f=90&t=147241 – forum radar) en meer van zulks. (bron: klacht.nl/keurkozijn/ -dode link)

het is natuurlijk vreemd dat nergens op de site van keurkozijn te zien is dat het om een nieuw bedrijf gaat. en dat de met de inmiddels failliete keurkozijn gemaakte afspraken ondanks garantie en fatsoen (de klanten kunnen er immers niets aan doen dat 1) de keurkozijn boom op de fles ging, en 2) de kwaliteit van de producten kennelijk te wensen overlaat) door de nieuwe eigenaren niet worden nagekomen, tja, dat geeft te denken.

verder spreekt zowel het onderstaande als het bovenstaande redelijk voor zich.

*hanssen group is gevestigd op het adres maasbreeseweg 5, panningen
op dit adres zijn o.a. ook gevestigd: de jong rutten, akh gevelelementen, duravest, beparma, htm beheer en de hoofdvestiging van (let op de spelling:) keur kozijn bv (ook te vinden in nieuwegein). plus nog een boel andere bv’s. ik heb niet verder gezocht.

afsluitende update 05/12/2016:
uit het 8e faillissementsverslag van de curator van catsheuvel beheer leid ik af dat het in elkaar gestorte (of gegooide) kaartenhuis inmiddels in zijn eindfase zit. het faillissement van catsheuvel beheer is in oktober 2016 door de curator voorgedragen voor afwikkeling.

het verslag meldt verder dat het faillissement van zokork bijna afgehandeld kan worden, “…alsmede de inmiddels beëindigde faillissementen: KC Ventura B.V. (C/05/14/165 F) opgeheven bij gebrek aan baten op 4 november 2014, Gevelunie B.V. (C/05/14/185 F) opgeheven bij gebrek aan baten op 4 november 2014, Zokorktiw B.V. (C/05/14/211 F) opgeheven bij gebrek aan baten 27 januari 2015, Zoknev B.V. (C/05/14/322 F) opgeheven bij gebrek aan baten 27 januari 2015, Zokeuk B.V. (C/05/14/323 F) opgeheven bij gebrek aan baten 3 februari 2015, Subnev B.V. (C/05/14/161 F) opgeheven bij gebrek aan baten op 28 juli 2015, Vegnevle B.V. (C/05/14/166 F) op 25 augustus 2015 beëindigd door het verbindend worden van de uitdelingslijst, alsmede Vegnevob B.V. (C/05/14/163 F) opgeheven bij gebrek aan baten op 19 juli 2016.”

als je de schulden die na afhandeling overblijven (en dus door de schuldeisers als verloren moeten worden beschouwd) bij elkaar optelt, gaat het de twee miljoen dik voorbij. en dan zijn er de klanten die naar garantie kunnen fluiten. enzovoorts. veel verliezers…

tja.

ik sluit het dossier keurkozijn.


mijn originele artikel van 22/11/2011:

keurkozijn

voor de googlers:
0348457968 is het nummer van de firma keurkozijn uit nieuwegein.
sterkte…

even klagen…
begin september heb ik bij een aantal bedrijven offerte aangevraagd voor het vervangen van twee kozijnen [formaat garagedeur: deur, raam, 2 bovenlichten]. één van de benaderde bedrijven was keurkozijn bv uit nieuwegein. een rondje internet had me al geleerd dat niet iedereen onverdeeld gelukkig was met het handelen en wandelen van keurkozijn, dus ik was gewaarschuwd. tegelijkertijd wil ik bij de keuze voor een leverancier mijn eigen beoordelingsvermogen ook een rol laten spelen, dus laat maar komen.

brief keurkozijn

inderdaad, het begon al te jeuken. “de kosten van deze presentatie zijn voor keurkozijn.” ja, tuurlijk. wat dachten ze dan? dat ik hen zou gaan betalen voor een offerte? en een luxury hotel voucher? enfin…

de verkoopadviseur kwam, deed zijn verhaal, informeerde naar mijn wensen, en stuurde het gesprek richting kunststof kozijnen. kort en goed [de details van het gesprek doen er even niet toe], het kwam neer op €14.462 [incl.montage, afwerking, hang- en sluitwerk, btw en “gratis” zonwerende laag op het glas] voor een beduidend complexer product dan waar ik om vroeg. vanwege die “posteractie” ging er nog eens €1.000 af. dus €13.462. best een bedrag.

enigszins vervelend was het informeren naar zaken die niets met de aankoop van kozijnen te maken had; huwelijkse staat, eigenaar pand, financiële situatie, belastingschijf, etc. maar goed, ik ga over mijn antwoorden.

hoewel ik duidelijk had aangegeven na oplevering te willen betalen, kreeg ik toch het keurgarantplan voorgelegd. ca.12/13 jaar lang afbetalen. vrijhouden liquide middelen, fiscaal voordeel, dief van eigen portemonnee, en zo. afbetaling met rente zou goedkoper zijn dan directe betaling. nee, dank u.

buiten dat financieringspraatje was het gesprek duidelijk, vriendeliijk en helder, en de verkoopadviseur kon een uurtje later naar zijn volgende adres.

mijn keuze viel niet op keurkozijn. de kwaliteit en veiligheid die keurkozijn biedt heeft alleen zin als het hele pand wordt voorzien van dergelijke kozijnen, en dat was ik niet van plan. de andere aanbieders waren ook nog eens meer dan de helft goedkoper. en lokaal. en bekend. op 30 september verwittigde ik keurkozijn dat de keuze niet op hen was gevallen. (de verstuurde brief volgt iets verderop.)

ondertussen was er wel iets vreemds gebeurd. uit het niets ontving ik een brief en documentatie van een firma vn kozijntechniek. bij wie door mij geen informatie was opgevraagd. rondje google en kvk: vn kozijntechniek is een dochter van de ventura business groep. hetzelfde bedrijf waartoe ook keurkozijn behoort. [net als o.a. gevelunie, ventura gevelelementen, kroon kozijn en kroon kozijn de wit. aanvulling 03/2013: en voor de zonnepanelen keursolar.]

en hier had ik dus helemaal geen zin in. niet alleen ga ik er vanuit dat wat in het verkoopgesprek is gezegd niet gedeeld wordt met derden. in ieder geval heb ik daartoe geen toestemming gegeven. boven alles zit ik niet te wachten op acquisitiepogingen (en follow ups) van de hele keurkozijn-boom.

mijn brief van 30 september 2011:

brief aan keurkozijn

enkele dagen later kreeg ik een telefoontje van keurkozijn. nee, vn kozijntechniek was niet direct gelieerd aan keurkozijn, maar wel onderdeel van het moederbedrijf. en ja, de gegevens werden tot op zekere hoogte gedeeld, maar dat was om mij van dienst te zijn. en dat delen beperkte zich tot adresgegevens. van mijn ongenoegen was kennis genomen, maar ik hoefde me nergens zorgen over te maken.

aan het eind van dit gesprek maakte ik nog eens duidelijk niet in zee te gaan met keurkozijn c.s., en dat de order inmiddels elders was geplaatst. en ook dat ik in de toekomst niet telefonisch of schriftelijk benaderd wenste te worden. dat zou niet meer gebeuren, aldus de mevrouw van keurkozijn. dat was begin oktober.

op 11 november 2011 lag er een brief van keurkozijn in de bus. deze is ongeopend geretourneerd met de notitie “geweigerd, wordt niet op prijs gesteld“. grrr.

op 14 november zag ik een gemist gesprek. het nummer 0348457968 bleek van keurkozijn te zijn. een dag later kreeg men mij wel te pakken. of ik de brief met de speciale aanbieding al had gezien? “nee, deze is ongeopend geretourneerd. ik zou nl. niet meer door keurkozijn benaderd worden.” maar wist ik dan wel dat ik in aanmerking kwam voor een speciale korting. “geen interesse, en ik wil niet meer door jullie benaderd worden. goedemiddag.

dat zou het dan wel zijn, toch?

nee dus.

op 21 november 2011 lag tot mijn verbazing deze e-mail van vn kozijntechniek in de inbox:

e-mail vn kozijntechniet

op een verkeerd e-mail adres ook nog…
(hoe ze daaraan kwamen is me een raadsel)

tja.

dat is strike 3.

-/-

ik wist dat het verkoopmodel van keurkozijn anders is dan dat van de andere bedrijven die ik heb benaderd. ik wist ook dat dit verkoopmodel bij mij de nodige argwaan zou opwekken. en ik wist dat dit soort bedrijven assertief (zij zullen zeggen pro-actief) zijn in het benaderen van hun potentiële klanten.

maar ik heb -zowel schriftelijk als telefonisch- duidelijk gemaakt dat ik niet met keurkozijn c.s. in zee wil(de) gaan. bovendien werd mij bevestigd dat ik niet verder benaderd zou worden. en dat laatste blijkt bij herhaling niet juist te zijn.

ik zou een brief kunnen sturen. weer. maar fuck it. als mensen zich niet aan de afspraken houden, dan wordt het “name ’em and shame ’em“.

laat ik zorgvuldig zijn: ik zeg niet dat je niet in zee moet gaan met keurkozijn en/of de vele andere bedrijven binnen ventura business. want ongetwijfeld leveren ze best een goed -zij het duur- product. maar hun verkoopmethoden [hierboven beschreven] zijn niet de mijne. u bent gewaarschuwd.

[en schroom niet uw ervaringen in de comments te vermelden.]

15 comments

 1. Uitkijken met Keurkozijn. Deze kozijnenboer heeft kunststof kozijnen op de 2e plaats!! Op de eerste plaats voor hen staat jou een langlopend duur!! krediet/ lening aan te smeren. Ze weten ook dat ze een niet zo goede reputatie hebben. Beter, moooier en goedkoper zijn Schipper Kozijnen, Kufa kozijnen, WERU kozijnen.

 2. heb dit bedrijf kozijnen laten plaatsen bij mij en met een krediet betaald dit laten onderzoeken door mijn accountant en het klopt inderdaad.
  WAT DE ADVISEUR VERTELDE BESTE KREDIET GEEN KOSTEN OM DIT VIA KEURKOZIJN TE DOEN EN VEEL GOEDKOPER DAN DE LENING VIA COMFORTCARD TE LATEN LOPEN DEZE DOEN WEL ZAKEN MET DE BEDRIJVEN DIE MOOIER EN GOEDKOPER ZIJN VOLGENS ANONIEM HIERBOVEN.
  Je betaald minder voor je kozijnen kwaliteit is ook minder alleen door een lening bij hun te nemen betaald je 3x je kozijnen.
  Trouwens Keurkozijn krijgt geen enkele vergoeding van de bank volgens mijn accountant doe je namelijk rechtstreeks zaken met de bank niets gaat via keurkozijn.
  Kortom kwaliteit kozijn is gewoon 4 x beter hierdoor langer plezier en via hunde financieringen te laten lopen zal uiteindelijk je veel minder kosten.
  Dus het geld gaat nietop in de financiering maar in dekwaliteit van je kozijnen.

 3. da's wat kort door de bocht.

  allereerst gaat het er bij mij niet in dat keurkozijn geen provisie vangt voor het keurgarantplan.

  ten tweede is het de vraag hoe je gehele fiscale plaatje eruit ziet. voor de één is het gunstiger dan voor de ander.

  en daar zit sowieso al een probleem, want je sluit die financiering voor een langere tijd (12 jaar?) af. wat nu fiscaal nog mogelijk is, kan zo maar veranderen.

  overigens, alleen ezels maken nog gebruik van zoiets als een comfort card. als je geld wilt lenen om kozijnen te plaatsen ga je naar een bank. en als de bank dat geld niet geeft, is het misschien niet zo'n goed idee om aan dure kozijnen te denken.

  hoe dan ook, ik zou me goed door een onafhankelijke financieel adviseur laten adviseren. en niet door de verkoper van keurkozijn.

  over de kwaliteit van hun product hoort u mij niets zeggen. het zag er goed uit. en dat mag ook voor die prijs.

  vraag is wel hoe lang die 4x betere kozijnen wel niet mee moeten gaan. bij goed onderhoud en een behoorlijke kwaliteit kom je met houten kozijnen al een heel eind. zo staat er voor meranti 40 jaar.

  het gaat over het algemeen over een flinke investering. goed nadenken en onafhankelijk advies inwinnen dus.

 4. en nog iets…

  de webstatistics geven aan dat de provider van bezoeker 3 solcon in dronten is. is het toeval dat dit tevens provider van de ventura business websites [waaronder keurkozijn] is?

 5. Een ieder maakt zijn eigen af- en overweging om tot een keuze te komen. Op alles en iedereen valt wel wat op- en/of aan te merken, zeker als je zoekt en een eigen beleving is dan meestal leading…vrijheid in keuze, volgens mij mag dat nog anno 2012.

 6. @anoniem [17-07-12 21:47]
  het lijken mij open deuren, beste anonymus. natuurlijk maakt iedereen zijn eigen afweging. ik zeg niet wat een ander moet doen of laten. wat u verder met deze reactie wilt bereiken is me niet duidelijk.

  dat de verkooptactieken van keurkozijn op mij een averechts effect hebben gehad is uit het bovenstaande duidelijk af te lezen.

  over de producten van keurkozijn c.s. heb ik geen oordeel. ik vind het een prijzig artikel. en het keurgarantplan was voor mij niet de buitenkans die de verkoper het deed lijken.

  de reactie van anoniem [27-06-12 18:29] bevat feitelijk onjuistheden. bovendien heeft het er alle schijn van dat het hier om een keurkozijn-meneer/mevrouw gaat die aan damagecontrol doet.

  verder lijkt het mij vooral zaak dat men niet alleen afgaat op wat de verkoper vertelt, hoe geloofwaardig zijn verhaal misschien ook is. zeker als het om duizenden of (in de meeste gevallen) tienduizenden euros en een langdurige kredietconstructie gaat.

 7. De redenering van "Anoniem 27-06-12 18:29" is al net zo krom als z'n Nederlands. Het hele systeem van dit soort bedrijven is gericht om een product via een krediet te verkopen. Door de gespreide betaling valt het minder op dat ze verre van goedkoop zijn en omdat het via de bank gefinancieerd wordt, vangen zij snel en gegarandeerd hun geld. Ze doen het voorkomen dat "de belasting" alles betaalt, maar in werkelijkheid kun je een deel aftrekken, het wordt dus minder duur maar niet gratis of zelfs maar in die richting.
  Ik heb zelf een blauwe maandag voor een vergelijkbaar bedrijf gewerkt in de beveiliging. Die waren oprecht teleurgesteld dat ik een order van dik 12.000 schreef, want de klant betaalde direct dus zonder financiering.

 8. Andersom gebeurt ook.

  Ik had een offerte aangevraagd bij VN Kozijntechniek en werd een paar weken later ongevraagd benaderd (opgestuurde folder + telefoontje) door Keurkozijn.

  Ik houd niet van dit soort 'aggressieve' verkooppraktijken en zal geen zaken met ze doen.

 9. tja. 't is één pot nat. dat was voor mij ook de aanleiding om dit artikel te schrijven en te publiceren.

  bij kassa zei de directeur van branche-organisatie vkg onlangs: "er lopen helaas een aantal cowboys rond in onze branche", daarmee doelende op de bedrijven die niet aangesloten zijn bij zijn club. de ventura bedrijven zijn wel aangesloten. en ook daar zou ik geen zaken mee willen doen.

 10. Van de week offertes aangevraagd. Bewust niet bij Keurkozijn, maar wel bij o.a. Kroon Kozijn en VN Kozijntechniek.
  Wordt ik direct gebeld door keurkozijn. "Ik had hun een mail gestuurd" heette het. Niet dus.
  Ik weet niet welk bedrijf de boosdoener was, maar beide als zusterondernemingen van Keurkozijn, denk ik dat ik maar voor een ander kies.

 11. gisteren telefoontje gekregen van keurkozijn.
  hele handel is failliet ook de moeder maatschappij en alle dochter bedrijven.

 12. bedankt voor de tip. vervelend en tragisch voor klanten, schuldeisers en personeel. hopelijk komt er een oplossing. het heeft er alle schijn van dat de boel als een kaartenhuis in elkaar aan het zakken is. ik heb een tekstje aan dit artikel toegevoegd.

 13. dank voor de link.
  tja. curator zal nog een klus hebben de boel te ontwarren. dat al die bv's zo aan elkaar gekoppeld waren (zowel de fiscale als de juridische eenheid) duidt op een niet al te best doordachte bedrijfsstructuur. het zou interessant zijn om te weten onder welke namen de twee doorstarten worden gemaakt.

Reageren? Graag!